یکشنبه 18 تیر 1396 @ 18:26

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

طرح کارآفرینیدرمانگاه شبانه روزی

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزیطرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزی

ظرفیت پذیرش : ۲۰۰ بیمار در شبانه روز

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور

سرمایه گذاری کـل: ۷۲/۱۴۸۲ میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: ۷۲/۱۵۵ میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۳۳۰ میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: ۲۰ ماه

اشتغالزایی : ۳۵ نفر

مقدمــه :
افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی بر شاخص های اقتصادی جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی و اجتماعی بپردازند رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد. این امر در بیانیه « بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ » سازمان جهانی بهداشت که در اجلاس سی‌ام خود ، مهم ترین هدف اجتماعی دولت‌ها را رساندن کلیه مردم جهان به درجه ای از سلامت که بتوانند از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای زندگی مؤثری باشند، دانست نیز منعکس گشته است.

اهتمام دولت‌ها به بهبود سطح بهداشت همگانی علاوه بر سرمایه‌گذاری های مستقیم دولت در بخش بهداشت و درمان ، به شکل انجام حمایت از بخش غیر دولتی و در نظر گرفتن تسهیلات برای این بخش نیز انجام می‌پذیرد. انجام این حمایت ها معمولا در ارتقای سطح خدمات ارائه شده به بیماران اثر قابل توجهی بر جای می‌گذارد.

از دیگر سو با توجه به افزایش ظرفیت دانشکده‌های پزشکی کشور در دهه های ۶۰ و ۷۰ و افزایش تعداد پزشکان جوان جویای کار ، لزوم توجه هر چه بیشتر به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان آشکارتر میگردد. چراکه علیرغم نیاز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی ، خصوصا در مناطق محروم، به دلیل عدم وجود امکانات کافی ، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشکده های پزشکی کشور فاقد شغل مرتبط با تخصص خود می‌باشند.

اجرای چنین طرح‌هایی ضمن آنکه کمک شایان توجهی به بهبود سطح بهداشت همگانی است، زمینه مناسبی برای اشتغال به کار دانش آموختگان علوم پزشکی از قبیل پزشکان متخصص و عمومی، رادیولوژیست، متخصص علوم آزمایشگاهی، پرستار ، بهیار و … را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه با توجه به اینکه درصد بالایی از فارغ التحصیلان این رشته ها خصوصا پزشکی و پرستاری را بانوان تشکیل می‌دهند، این طرح می‌تواند به وسیله بانوان متخصص نیز به مرحله اجرا درآید.
توجیه اقتصادی طرح :

الف – سرمایه گذاری ثابت :

الف – ۱ ) زمیـن :

متـراژ ( متر مربع ) هزینه واحد ( هزارریال ) هزینه کل ( میلیون ریال )
۵۰۰ ۲۵۰ ۱۲۵

الف – ۲ ) محوطه سازی :

ردیف شــرح مقدار هزینه واحد ( هزارریال) هزینه کل (میلیون ریال )
۱
۲
۳ تسطیح و خاکبرداری
دیوارکشی
پارکینگ و فضای سبز ۵۰۰۰مترمربع
۲۰۰مترمربع
۱۰۰مترمربع ۵
۱۲
۳۰ ۵/۲
۴/۲
۳
جـــمـــع ۹/۷

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.